July 13, 2024

keresőgép

search engine
A keresőgép olyan kiszolgáló, amelynek segítségével az Internet és a World Wide Web hálózatokon kereséseket végezhetünk. A keresés azt jelenti, hogy egy adatbázisból kulcsszavak alapján kiszedetjük a számunkra érdekes információt. Mivel az említett hálózatokon hatalmas mennyiségű adat lelhető fel, ezért a keresőgépek a legtöbb esetben erre a célra felállított, nagy teljesítményű számítógépeket jelentenek.
A keresőgépeknek két különböző típusa létezik. Az egyik katalógusokat, a másik pedig indexelt adatbázisokat nyújt. A katalógus azt jelenti, hogy az adott rendszert felkeresve kapunk egy tematikusan rendezett listát, amelyben a keresett adatot a megfelelő témacsoporton belül találhatjuk meg — ha egyáltalán szerepel ott. A tematikus listákat ugyanis emberek készítik, és nem biztos, hogy az általunk keresett információt már felvették az adatbázisba. Ilyen keresőgép a dmoz.org és – részben – a Yahoo! is.
Ezzel ellentétben az indexelt adatbázisokat programok hozzák létre automatikusan. Például a World Wide Web honlapjait úgy jelölik meg, hogy elindulnak egy adott honlapról, amit megjelölnek, és az ott szereplő élőkapcsokat követve ugyanezt teszik az így letöltött újabb honlapokkal is: rekurzívan végigmásznak a hálózaton. Ezt nem a végtelenségig teszik, hanem egy előre megadott mélység eléréséig. Ezen az elven működik az AltaVista, illetve a Lycos nevű keresőgép is.
A katalógusokat akkor célszerű használni, ha jól körülhatárolhatóan tudjuk, hogy mit keresünk. Ellenkező esetben — ha csak keresgélünk — az indexelés elvén működő keresőgépek használata vihet célba.
A keresés során kulcsszavakat adhatunk meg, és a keresőgépek az ezeket a szavakat, kifejezéseket tartalmazó honlapokat, információkat fogják kilistázni. A kulcsszavak megadásakor különböző műveleteket is megadhatunk: ilyen az AND, OR, NOT operátorok használata. Ha olyan honlapokat keresünk, amelyekben minden kulcsszavunk szerepel, akkor azokat az AND művelettel kapcsoljuk össze. Ha viszont elég, hogy csak az egyik szerepel, akkor az OR műveletet kell alkalmazni. A NOT-tal az adott kulcsszót nem tartalmazó honlapokat kapjuk. A keresőgépek mindegyikénél megtaláljuk a szintaxis leírását.