July 19, 2024

A <TH> elem

  • Jelentése: Táblázat fej része.
  • Használata: <TH> … </TH>
  • Tartalmazhat: karakterek, kiemelt karakterek, A, BR, IMG, SUB, SUP
  • Más elemben lehet: A, ADDRESS, DD, DT, Hn, LI, P, PRE, TABLE, TBODY, TR
  • Paraméterei: ALIGN, BACKGROUND, BGCOLOR, BORDERCOLOR, BORDERCOLORDARK, BORDERCOLORLIGHT, COLSPAN, HEIGHT, NOWRAP, ROWSPAN, VALIGN, WIDTH

A <TH> tag után a táblázat egy sorának, vagy oszlopának a fejlécét lehet megadni. A fejléc cellák tartalma félkövéren jelenik meg, alapértelmezésben középre igazítva.