July 19, 2024

híd

bridge
Olyan eszköz (általában egy számítógép), amely két vagy több hálózatot köt össze és csomagokat továbbít közöttük. A hidak általában a két hálózatot az adatkapcsolati réteg (ezzel kapcsolatosan lásd: OSI referencia modell) szintjén kapcsolják össze. A jelismétlőkkel ellentétben a hidak intelligens eszközök. Felhasználhatók két alhálózat belső forgalmának egymástól való elválasztására: a két alhálózatot határán állva nem engedik át a jeleket az egyik hálózatról a másikra, ha a célállomás ugyanazon az alhálózaton helyezkedik el, ahonnan az üzenet érkezett.