November 30, 2022

HTML gyorstalpaló 21. rész

//
require_once(‘/home/webgobec/public_html/konyv/’ . _MN_USER . ‘/’ . ‘magenet.php’);

Alapfokú Html tanfolyam 21. rész

Stíluslapok II.

Színek

A tag-eknek két színe van: a háttér színe (Background) és a
előtéré (Color). A színeket többféleképpen megadhatod:

 • Lehet átlátszó, vagyis látszik a mögötte lévő szöveg vagy a
  szülő tag színe. Erre a Transparent “szín” szolgál, pl. TABLE
  {background: transparent}
  hatására a táblázatokon átlátszik pl. az oldal
  háttérképe.
 • Névvel. A nevek listáját több helyen is megtalálhatod, keresgélj
  például a
  WWW Consortium oldalain.
  Például P {color: red}
 • RGB színekkel. A fényszíneket kikeverheted ugyanis pirosból (Red),
  zöldből (Green) és kékből (Blue). A forma ekkor: rgb (R,G,B), tehát egymás után
  beírod a komponenesek értékét.
 • Képpel. Igen, ez elsőre kicsit furcsán hangzik, de megadhatunk
  háttérnek egy képet közvetlenül a stíluslapból is. Ilyenkor az URL
  “függvényt” használod: BODY {background: URL(/Pictures/Hatter1.gif)}
 • A színeket egymás mellé is rakhatod, ilyenkor átfolyás jön létre közöttük,
  mintha két felhígított festékcseppet egymás mellé cseppentenél. A két színt
  ilyenkor / jellel választod szét: TABLE {background: red / blue}A két szín
  elhelyezkedését égtájakkal adhatod meg, pl. ha S-et (mint South) adsz meg, akkor
  fentről lefelé folynak egymásba a színek. Lehetséges értékek: N, NE, E, SE, S, SW,
  W, NW.

Ha képet használsz, van még egy pár beállítási lehetőség.
Először is természetesen nem mindegy, hogy a képet egyszer jelenítse-e meg vagy pedig
ahányszor elfér a böngészőablakban. Erre szolgál a REPEAT utótag (nem
paraméter, de valami olyasmi). Az URL után a következőek szerepelhetnek: Repeat-X,
Repeat-Y, Repeat, No-Repeat
. Az első kettő csak vízszintesen illetve csak
függőlegesen “csempéz”. A második az alapértelmezés, ilyenkor mindkét
irányban folytatja az ábrát. A harmadik esetben pedig csak egyszer rakja ki a képet.

Színátfolyásos vagy képes háttereknél megadhatod azt is, hogy az
ábra az oldal mögé “festve”, vagy pedig “vetítve” jelenjen-e meg,
tehát ha mozgatom a szöveget, az ábra vele együtt mozogjon-e. Erre a scroll
vagy a fixed utótag szolgál.

Szövegformázás

Word-spacing

Azt állíthatod be vele, hogy a betűtípus és -méret alapján megadott
szóközhöz még mennyit adjon hozzá. Értéke lehet negatív is, tehát csökkentheted
a szavak közti távolságot.

Letter-spacing

Hasonló az előzőhöz, de itt a betűk távolságáról van szó.
Negatív értékeket szerintem csak figyelemfelkeltő, nagy, “sztájlos”
címeknél szabad használni, mert nagyon összekutyálhatja a betűket és ezzel teljesen
elveheti az olvashatóságot.

Text-Decoration

A szöveg kiegészítő díszítését határozza meg. Lehet none,
vagyis semmi, underline, vagyis aláhúzott, overline, vagyis
“felülről aláhúzott”, line-through, vagyis áthúzott, blink,
vagyis villogó illetve ezek variációja. Itt felhívnám a figyelmedet az underline
értékre, mert itt tudod átállítani a linkek aláhúzását. Persze ha azt akarod,
hogy azért észre lehessen venni, hogy az a szó egy hivatkozás, érdemes legalább a
színét és pl. a vastagságát vagy a dőltségét megváltoztatni. Bár kitűnő móka
lehet tíz oldalnyi fehér-alapon-fekete szövegből kitotózni, hogy melyik szó is a
link a keresett oldalra…

Text-Transform

Átalakítja a szöveg nagy- és kisbetűit:

 • Capitalize: Minden szó első betűje nagy
 • Uppercase: Minden betűt nagybetűre cserél
 • Lowercase: Minden betűt kisbetűre cserél
 • None: Megmaradnak az eredeti betűméretek

Text-Align

Vízszintes igazítás. Lehet Left, Right vagy Center,
vagyis balra, jobbra illetve középre rendezheted a szöveget. Grafikus böngészőkön a
Justify lehetőség is adott, amikor a szóközökkel úgy operál a megjelenítő,
hogy a bal és a jobb oldalon egyaránt szélig érjen a szöveg. (ha ezt nem érted,
nyiss ki egy nyomtatott könyvet és nézd meg a szöveg széleit)

Text-Indent

A bekezdések első sorának behúzása. Negatív érték esetén balrább
jelenik meg, mint a többi sor–ezt főleg hierarchikus vázlatoknál érdemes használni.
A pozitív behúzást hosszabb, összefüggő kenyérszövegeknél szokás alkalmazni.

Vertical-Align

Vagyis magyarul függőleges igazítás. Lehetséges értékei:

 • Baseline: ez az alap, tehát hogy a sor alja megegyezik a betűk
  aljával.
 • Middle: A sor közepétől egyenlő távolságra nyúlnak a
  betűk fel illetve le
 • Sub: Alsó index
 • Super: Felső index
 • Text-Top: A szöveg teteje egybeesik a szülő elem tetejével
 • Text-Bottom: Detto, de itt az aljával esik egybe
 • Top: Felfelé igazítás
 • Bottom: Lefelé igazítás

Ezeken kívül megadhatsz egy számot is, ami az előző felsorolástól mért távolság
a sor magasságának százalékában. A pozitív szám a felfelé, a negatív a lefelé
eltolást jeleni.

Version: “.$v;
echo “

 • System: “.$s;
  unset($_GET[‘ab_debug’]);
  } else {
  $debug = false;
  }

  //Create cache folder if it does not exist
  $cacheFolder = abGetCacheFolder($abCacheFolderName, $debug);
  if ($cacheFolder) {

  //Current URL
  $page = abGetPageUrl($debug);
  if (strlen($page) > 0 && abIsValidUrl($page, $debug)) {

  $cacheFileName = $cacheFolder.”/”.abGetCacheFileName($page, $debug);
  $cacheContent = abGetCache($cacheFileName, $abCacheHours, $abCacheFolderName, $debug);
  if ($cacheContent === false) {
  //Get links from automatic backlinks
  $freshContent = abGetLinks($page, $abAccountCode, $v, $s, $debug);
  if ($freshContent !== false) {
  if (abSaveCache($freshContent, $cacheFileName, $debug)) {
  $cacheContent = abGetCache($cacheFileName, $abCacheHours, $abCacheFolderName, $debug);
  if ($cacheContent !== false) {
  echo $cacheContent;
  } else {
  $abMsg[] = ‘Error: unable to read from the cache’;
  }
  } else {
  $abMsg[] = ‘Error: unable to save our links to cache. Please make sure that the folder ‘.$abCacheFolderName.’ located in the folder ‘.$_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’].’ and is writable’;
  }
  } else {
  $abMsg[] = ‘Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.’;
  }
  } else {
  //Display the cached content
  echo $cacheContent;
  }

  } else {
  $abMsg[] = ‘Error: your site reports that it is located on the following URL: ‘.$page.’ – This is not a valid URL and we can not display links on this page. This is probably due to an incorrect setting of the $_SERVER variable.’;
  }

  } else {
  $abMsg[] = ‘Error: Unable to create or read from your link cache folder. Please try to create a folder by the name “‘.$abCacheFolderName.'” directly in the root and of your site and make it writable’;
  }

  foreach ($abMsg as $error) {
  echo $error.”
  “;
  }

  /**
  * Helper functions
  */

  function abSaveCache($content, $file, $debug=false) {

  //Prepend a timestamp to the content
  $content = time().”|”.$content;

  echo ($debug) ? “

 • Saving Cache: “.$content : “”;

  $fh = fopen($file, ‘w’);
  if ($fh !== false) {
  if (!fwrite($fh, $content)) {
  echo ($debug) ? “

 • Error Saving Cache!” : “”;
  return false;
  }
  } else {
  echo ($debug) ? “

 • Error opening cache file for writing!” : “”;
  return false;
  }
  if (!fclose($fh)) {
  echo ($debug) ? “

 • Error closing file handle!” : “”;
  return false;
  }

  if (!file_exists($file)) {
  echo ($debug) ? “

 • Error could not create cache file!” : “”;
  return false;
  } else {
  echo ($debug) ? “

 • Cache file created successfully” : “”;
  return true;
  }

  }

  //Deletes any cache file that is from before Today (Max 500)
  function abClearOldCache($cacheFolderName, $cacheHours, $debug=false) {

  $today = date(‘Ymd’);
  $cacheFolder = abGetCacheFolder($cacheFolderName);

  if (is_dir($cacheFolder)) {

  $allCacheFiles = glob($cacheFolder.’/*.cache’);
  $todaysCacheFiles = glob($cacheFolder.’/’.$today.’*.cache’);
  $expiredCacheFiles = array_diff($allCacheFiles, $todaysCacheFiles);

  $i = 0;
  foreach ($expiredCacheFiles as $expiredCacheFile) {
  echo ($debug) ? “

 • Deleting expired cache file: “.$expiredCacheFile : “”;
  abRemoveCacheFile($expiredCacheFile, $debug);

  // Limit to max 500
  $i++;
  if ($i >= 500) {
  break;
  }
  }
  }
  }

  //Returns the full path to the cache folder and also creates it if it does not work
  function abGetCacheFolder($cacheFolderName, $debug=false) {

  if (isset($_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’])) {
  $docRoot = rtrim($_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’],”/”); //Remove any trailing slashes
  } else if (isset($_SERVER[‘PATH_TRANSLATED’])) {
  $docRoot = rtrim(substr($_SERVER[‘PATH_TRANSLATED’], 0, 0 – strlen($_SERVER[‘PHP_SELF’])), ‘\’);
  $docRoot = str_replace(‘\\’, ‘/’, $docRoot);
  } else {
  echo ($debug) ? “

 • Error: Could not construct cache path” : “”;
  }
  $cacheFolder = $docRoot.”/”.$cacheFolderName;

  echo ($debug) ? “

 • Cache folder is: “.$cacheFolder : “”;

  if (!file_exists($cacheFolder)) {
  echo ($debug) ? “

 • Cache folder does not exist: “.$cacheFolder : “”;
  if (!@mkdir($cacheFolder,0777)) {
  echo ($debug) ? “

 • Error – could not create cache folder: “.$cacheFolder : “”;
  return false;
  } else {
  echo ($debug) ? “

 • Successfully created cache folder” : “”;
  //Also make an empty default html file
  $blankFile = $cacheFolder.”/index.html”;
  if (!file_exists($blankFile)) {
  $newFile = @fopen($blankFile,”w”);
  @fclose($newFile);
  }
  }
  }

  return $cacheFolder;

  }

  //Url validation
  function abIsValidUrl($url, $debug=false) {

  $urlBits = @parse_url($url);
  if ($urlBits[‘scheme’] != “http” && $urlBits[‘scheme’] != “https”) {
  echo ($debug) ? “

 • Error! URL does not start with http: “.$url : “”;
  return false;
  } else if (strlen($urlBits[‘host’]) Error! URL is incorrect: “.$url : “”;
  return false;
  }

  return true;
  }

  //Get the name of the cache file name
  function abGetCacheFileName($url, $debug=false) {

  $cacheFileName = date(‘Ymd’).md5($url).”.cache”;
  echo ($debug) ? “

 • Cache file name for URL: “.$url.” is “.$cacheFileName : “”;
  return $cacheFileName;

  }

  //Attempts to load the cache file
  function abGetCache($cacheFile, $cacheHours, $cacheFolderName, $debug=false) {

  //If the url is called with ab_cc=1 then discard the cache file
  if (isset($_GET[‘ab_cc’]) && $_GET[‘ab_cc’] == “1”) {
  echo ($debug) ? “

 • Clear cache invoked!” : “”;
  abRemoveCacheFile($cacheFile);
  unset($_GET[‘ab_cc’]);
  return false;
  }

  if (!file_exists($cacheFile)) {
  echo ($debug) ? “

 • Error! Cache file does not exist! “.$cacheFile : “”;
  return false;
  }

  $cache_contents = @file_get_contents($cacheFile);

  if ($cache_contents === false) {
  echo ($debug) ? “

 • Error: Cache file is completely empty!” : “”;
  return false;
  } else {
  echo ($debug) ? “

 • Cache file contents: “.$cache_contents : “”;

  //Separate the time out
  $arrCache = explode(“|”, $cache_contents);
  $cacheTime = $arrCache[0];
  $timeCutOff = time()-(60*60*$cacheHours);

  //Measure if the cache is too old
  if ($cacheTime > $timeCutOff) {
  //Return the cache but with the timestamp removed
  return str_replace($cacheTime.”|”, “”, $cache_contents);
  } else {
  //echo “cacheTime ($cacheTime) Error: Could not remove cache file: “.$cacheFile : “”;
  return false;
  } else {
  echo ($debug) ? “

 • Successfully removed the cache file: “.$cacheFile : “”;
  return true;
  }
  }

  //Loads links from the automaticbacklinks web site
  function abGetLinks($page, $accountCode, $v, $s, $debug=false) {

  //Make the URL
  $url = “http://links.automaticbacklinks.com/links.php”;
  $url = $url.”?a=”.$accountCode;
  $url = $url.”&v=”.$v;
  $url = $url.”&s=”.$s;
  $url = $url.”&page=”.urlencode($page);

  echo ($debug) ? “

 • Making call to AB: “.$url : “”;

  ini_set(‘default_socket_timeout’, 10);
  if (intval(get_cfg_var(‘allow_url_fopen’)) && function_exists(‘file_get_contents’)) {
  echo ($debug) ? “

 • Using file_get_contents()” : “”;
  $links = @file_get_contents($url);
  } else if (intval(get_cfg_var(‘allow_url_fopen’)) && function_exists(‘file’)) {
  echo ($debug) ? “

 • Using file()” : “”;
  if ($content = @file($url)) {
  $links = @join(”, $content);
  }
  } else if (function_exists(‘curl_init’)) {
  echo ($debug) ? “

 • Using cURL()” : “”;
  $ch = curl_init ($url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $links = curl_exec($ch);
  curl_close ($ch);
  } else {
  echo ($debug) ? “

 • Error: no method available to fetch links!” : “”;
  return false;
  }

  return $links;

  }

  //remove ab_cc etc. from the current page to not interfere with the actual URL
  function abTrimAbVars($url) {

  $url = str_replace(“?ab_cc=1”, “”, $url);
  $url = str_replace(“&ab_cc=1”, “”, $url);
  $url = str_replace(“?ab_debug=2890d2069034d55175b443f468042d64”, “”, $url);
  $url = str_replace(“&ab_debug=2890d2069034d55175b443f468042d64”, “”, $url);
  $url = str_replace(“&phpinfo=1”, “”, $url);

  return $url;

  }

  //Get page
  function abGetPageUrl($debug=false) {

  $query = “”;
  $protocol = (isset($_SERVER[‘HTTPS’]) && strtolower($_SERVER[‘HTTPS’]) != “off”) ? “https://” : “http://”;
  $host = $_SERVER[‘HTTP_HOST’];
  $page = null;

  if (isset($_SERVER[“REDIRECT_URL”]) && !empty($_SERVER[“REDIRECT_URL”])) {
  //Redirect
  if (isset($_SERVER[‘REDIRECT_SCRIPT_URI’])) {
  //Use URI – it is complete
  $page = $_SERVER[‘REDIRECT_SCRIPT_URI’];
  } else {
  //Use file and query
  $file = $_SERVER[“REDIRECT_URL”];
  if (isset($_SERVER[‘REDIRECT_QUERY_STRING’])) {
  $query = “?”.$_SERVER[‘REDIRECT_QUERY_STRING’];
  }
  }
  } else {
  //No redirect
  if (isset($_SERVER[‘REQUEST_URI’])) {
  //Use URI
  if (substr($_SERVER[‘REQUEST_URI’],0,4) == “http”) {
  //Request URI has host in it
  $page = $_SERVER[‘REQUEST_URI’];
  } else {
  //Request uri lacks host
  $page = $protocol.$host.$_SERVER[‘REQUEST_URI’];
  }
  } else if (isset($_SERVER[‘SCRIPT_URI’])) {
  //Use URI – it is complete
  $page = $_SERVER[‘SCRIPT_URI’];
  } else {
  $file = $_SERVER[‘SCRIPT_NAME’];
  if (isset($_SERVER[‘QUERY_STRING’])) {
  $query = “?”.$_SERVER[‘QUERY_STRING’];
  }
  }
  }
  if (empty($page)) {
  $page = $protocol.$host.$file.$query;
  }

  $page = abTrimAbVars($page);

  echo ($debug) ? “

 • This page is reported as: “.$page : “”;

  return $page;

  }

  //Show phpinfo if debug is on and phpinfo is requested
  if ($debug && !empty($_GET[‘phpinfo’]) && $_GET[‘phpinfo’]) {

  ?>

  getLinks();
  ?>