March 30, 2023

Listák

Különböző lista formátumok a HTML dokumentumban

A HTML formátumú szövegfájlban használhatunk listákat is, amelyek szövegszerkesztők beli megfelelői a felsorolások és “bajuszos” bekezdések. A számozott bekezdések (felsorolások) megfelelője a számozott lista, az ún. “bajuszos” bekezdések megfelelője pedig a számozatlan lista. A harmadik lista típus pedig a leíró lista, ahol az egyes lista elemekhez tartozhat egy hosszabb leírás is. Más típusok is szerepelnek a szabványban, pl. a menülisták, könyvtárlisták és társaik, de ezeket gyakorlatilag már senki sem használja.

A számozott listát az <OL> és az </OL> utasítások közé kell zárni. A számozatlan listát pedig az <UL>, </UL> utasításpár közé. Mindkét típusú listában használhatjuk a listafejlécet, melyet az <LH> utasítás vezet be – az </LH> pedig zár! Mindkét listatípusban a listák sorai az <LI> utasítással kezdődnek – és nem használatos (de létezik, nem jelent hibát a használatuk) a lezáró párjuk! A fentiekből következik, hogy a listasorok egy <LI> utasítástól a következő <LI> utasításig, ill. a lista záróeleméig tartanak.

Számozott lista esetében a kezdő sorszám közvetlenül megadható az <OL SEQNUM=”szám”> formájú kezdőutasítással. Másik lehetőség, hogy egy előzőleg definiált lista számozása folytatható az <OL CONTINUE> kezdőutasítás használatával. Egyébként az <OL> utasítás 1-től kezdi a lista tagok számozását.

A számozatlan listák kezdőeleme is hordozhat formázóinformációkat. Az <UL SRC=”fájlnév.kit”> formájú utasítás például a listasort megelőző bajuszként a megadott képfájlt használja. Az <UL DINGBAT=”karakter”> a megadott bajuszkaraktert alkalmazza. Az <UL WRAP=”irány”> pedig többoszlopos listák esetén az igazítás formáját határozza meg. (A WRAP opció a horiz és a vert értékeket veheti fel. A számozatlan listák speciális – külön HTML utasításokkal létrehozható – fajtái a könyvtárlista és a menülista. A könyvtárlista típus a <DIR> utasítással kezdődik és a </DIR> utasításra végződik. A menülista a <MENU> és a </MENU> utasításokkal határolt. Ezek a listaformák a normál számozatlan listáktól mindössze annyiban különböznek, hogy a könyvtárlista tagjai 20 karakteresnél, a menülista tagjai pedig egy sorosnál nem lehetnek hosszabbak és nincs “bajuszuk”.

A leíró listát a <DL> és a </DL> utasítások közé kell zárni. A lista fejléc megadása azonos az többi listatípusnál látottal. A listák egyes alkotóelemeinek kezdetét a <DT> utasítás jelzi, az ehhez tartozó leírás kezdetét pedig a <DD> utasítás határozza meg. Nincs egyik utasításnak sem záró párja, ezért a lista tag a <DT> elemtől a <DD>-ig, a hozzá tartozó leírás pedig a <DD> elemtől a következő <DT>-ig tart.