Hálózatszabványosítás

Nyilvánvaló, hogy a hálózatok kialakításában alapvető szerepet játszik a szabványosítás. Ez teszi a rendszereket nyíltakká, egységeit cserélhetővé. Minden új dolog kialakulását megelőzi a kutatás, az ehhez kapcsolódó írásos és szóbeli információcserék (cikkek, konferenciák), majd az új dolgot gyártó rendszerek kialakítása.

Mikor célszerű az új dolgokkal kapcsolatos információhalmazt szabványosítással rendszerbe foglalni?

A műszaki fejlődés számos esete bizonyítja ezt. Ezért a gyakorlatban a szabványok két családja létezik: a de-jure szabványok, amelyeket bizottságok deklarálnak, és hivatalos dokumentumokban rögzítenek és a de-facto szabványok, amelyek elterjedését már egy-egy konkrét megoldás széleskörű használata biztosítja. Példa ez utóbbira a nyomtatók Centronics interfésze, vagy az IBM-PC-ben alkalmazott számos megoldás. Természetesen számos esetben a de facto szabványokat célszerű utólagosan de jure szabványokká alakítani.

A számítógép-hálózatok esetében is így történt:. Megjelenésükkor néhány vezető cég termékeivel de-facto szabványokat teremtett, és a későbbi - ezeket figyelembe vevő - de-jure szabványosítási törekvések kompromisszumos megoldásokat eredményeztek, azaz adott műszaki problémára több megoldást tettek szabványossá.

A hálózatokban történő adatátvitel szabványosítását a régebben a CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique), ma már az ITU (International Telecommunications Union) nemzetközi szervezet végzi. A szabvány rendelkezik a jelvonalakról azok kialakításáról és funkcióiról.

Ezen szabványok közül a legfontosabbakat a következőkben illusztrációként felsoroljuk. A telefonvonalakon történő átvitelt a V sorozatú szabványok írják le. Az X sorozatú szabványok rögzítik a digitális hálózatokon történő adatátvitel módját. A szabványoknál esetleg megjelenő “bis” tag arra utal hogy a szabványt úgy fejlesztették tovább, hogy régebbi berendezések használata is lehetővé váljék.

A V sorozat szabványai:

1. Alapok, általános előírások

2. Interfészek, modemek

3. Hibavédelem

Az X sorozat szabványai:

1. Szolgálatok és felhasználói kérdések

2. Interfészek

3. Vezérlő jelek, kapcsolások

4. Hálózatok

5. OSI modell (X.200-X.299)

6. Internetworking (Hálózatok közötti kommunikáció) (X.300-X.330)

7. Üzenetkezelő rendszerek (X.400-X.430)

8. Katalógus szolgálatok (X.500)

Vissza
Előre